El blog

El far que m’identifica en el “món blogger” és el Far de Cavalleria mentre que el de la pàgina principal és el Far de Favàritx, a l’illa de Menorca. Els fars volen ser una metàfora del propi blog i de la informació que recórrer el món virtual; haurien de ser un punt de referència però mai un destí final. Els fars també conviden a la reflexió i a la contemplació; aporten serenor i desperten preguntes sobre el sentit de la vida en un passat no gaire llunyà i sobre el nostre propi destí, individual i col·lectiu. Finalment, que els fars triats estiguin a Menorca no és casual; l’illa és un refugi on trobo la necessària calma per escriure i perfilar nous objectius vitals.

Temàtiques

El blog informarà sobre qüestions relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament humà. M’interessen els processos de canvi ambiental global (canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat, principalment), llur governança política i social, i la seva relació amb la globalització i el (de)creixement econòmic.

El blog té com a objectius 1) transmetre en un llenguatge planer el contingut d’articles acadèmics i presentacions que llegeixi i consideri rellevants sobre les temàtiques esmentades anteriorment; 2) compartir reaccions personals a qüestions d’actualitat sobre medi ambient i desenvolupament humà, tant a nivell global com local, però prioritzant el que succeeix als països on visc i treballo; i 3) suggerir o comentar lectures interessants en l’àmbit de la divulgació ambiental i de la literatura.

La principal llengua del blog és el català, però també hi tindran cabuda arxius i reflexions en castellà i anglès. No tot el que escriuré podrà ser comentat obertament, perquè no disposo del temps necessari per moderar i respondre adequadament. Tampoc escriuré cada dia o cada setmana, si no quan tingui quelcom a dir i a compartir.

Us animo a que us registreu a les alertes del blog i encetem, d’ara en endavant, converses estimulants i profitoses. Comença l’aventura…!