Present i futur de l’energia nuclear

Dijous 19 d’abril, al Tots Som Clima, vam conversar amb en Marcel Coderch, vice-president de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, i expert en energia nuclear. Vam repassar plegats el paper de l’energia nuclear en la producció d’electricitat, el nombre de reactors que hi ha al món, i ens vam preguntar què està passant a la central de Fukushima un any després de l’accident. Un accident que, per cert, sembla haver deixat de ser allò que es considera “actualitat”… Què va passar i què est passant? Sabem ja quines són les implicacions de l’accident per a la salut dels japonesos? Podria passar quelcom semblant a alguna central nuclear espanyola? Ha servit per replantejar-se la política nuclear mundial o, almenys, la política europea i espanyola? Quins són els costos, els riscs i les implicacions per a la seguretat d’aquest forma de generació d’electricitat? Aquestes són algunes de les preguntes a les que podreu trobar resposta escoltant el podcast del programa. Espero que el gaudiu!

Decreixement i canvi climàtic

Ahir dijous vam conversar al Tots Som Clima amb en Jeroen van den Bergh, professor ICREA i investigador sènior a l’ICTA-UAB. Vam abordar la qüestió de si és possible créixer econòmicament i alhora mitigar el canvi climàtic, i vam discutir quines són les mancances d’utilitzar el Producte Interior Brut com una mesura de benestar nacional. En Jeroen va dir algunes coses molt interessants. Primer, que el passat des de la revolució industrial no és un mirall del futur i que, tenint en compte el context actual d’escalada de preus del petroli, és probable que la societat del futur pugui ser diferent, però també pròspera i poc intensiva en emissions. Segon, i perquè l’anterior succeeïxi, cal desenvolupar polítiques de preu sobre el diòxid de carboni i fer inversions estratègiques per reconvertir l’economia cap a sectors i activitats menys intensius en recursos i emissions contaminants. I tercer, que el que cal fer ara mateix no és tant centrar-se en estimular el creixement econòmic a nivell nacional sinó en compartir la feina per resoldre el problema de l’atur i en incrementar la productivitat. Si la gent té feina, encara que cobri menys, pot ser més feliç i ambientalment més sostenible. Escolteu el podcast aquí

On vas, “Ramón y Cajal”?

No són bons temps per a la ciència a Espanya. L’any 2012 ens ha donat la benvinguda amb una retallada de 600 milions d’Euros, un Ministeri de Ciència i Innovació dissolt dins del Ministeri d’Economia com una secretaria general i una postura de l’esmentat Ministeri gens encoratjadora envers de la ciència. Mentrestant, i en particular a Catalunya, s’ha iniciat la reconversió de les universitats, incrementant les taxes acadèmiques i expulsant de les facultats el personal lector i els associats. Paguen justos per pecadors, doncs s’acomiada als que treballaven en condicions més precàries mentre el model funcionarial segueix sense qüestionar-se, tot i que en algunes ocasions actua com un llast per investigar i generar el grau de competitivitat necessari en un món global. S’intueix una deriva perillosa que pot convertir la universitat en una nova etapa del batxillerat superior.

En aquest context, una de les principals qüestions que estan sobre la taula de la Sra. Carmen Vela, la nova secretària d’Estat d’investigació, és clarificar el futur del programa “Ramón y Cajal”. Des de l’any 2001, aquest programa incorpora a les universitats i centres d’investigació d’arreu de l’Estat personal format a l’estranger, amb l’objectiu d’internacionalitzar la recerca, captar recursos amb projectes d’excel·lència, obrir noves línies d’investigació, i reforçar la docència. El contracte “Ramón y Cajal” té una durada de cinc anys, s’obté de forma competitiva i l’activitat dels investigadors s’avalua bianualment. La idea original de la iniciativa era posar a prova per mèrits els contractats, a canvi de garantir-lis una plaça de professor titular i la consolidació de la seva línia de recerca si el seu rendiment excel·lia.

Però el compromís d’estabilització ha resultat paper mullat. Des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2009, un percentatge cada vegada més elevat d’investigadors que acaben el contracte i han estat avaluats molt satisfactòriament no poden competir per cap plaça degut a les retallades. Independentment dels recursos aportats als seus centres, la feina feta i l’existència d’investigadors doctorals i post-doctorals al seu càrrec, estan sent convidats a marxar. La situació s’agreuja cada dia que passa i per la majoria el futur pot tornar a estar lluny d’aquest país.

Què es pot fer perquè això no succeeixi? Els investigadors “Ramón y Cajal” són un col·lectiu avesat a la competitivitat. Per tant, s’acontentarien si se’ls garantís poder competir per les places de professor agregat o titular amb altres aspirants, de forma transparent, o accedir a un contracte similar a l’existent, finançat amb recursos estructurals propis de les universitats, i també d’avaluació continuada segons criteris establerts per les autoritats científiques de cada àrea i/o centre. Aquesta segona opció els hauria de permetre assumir funcions de governança i de direcció als seus centres que actualment només poden ser assumides per personal funcionari, i podria vincular recerca i docència de forma inversament proporcional. És a dir, més recursos captats i més temps invertits en recerca, menys responsabilitats docents, i ans al contrari, menys recursos captats, més docència. De fet, aquest model podria inspirar una reforma laboral més àmplia, doncs el personal lector i els investigadors doctorals i post-doctorals també estan molt desprotegits i poc incentivats, i el seu futur és massa sovint en mans de terceres persones o vinculat a projectes temporals de recerca.

En resum, per evitar un èxode dels investigadors “Ramón y Cajal”, que fins ara han demostrat entusiasme i compromís amb la ciència i les universitats, cal que aquestes últimes, amb el suport de les administracions, adoptin compromisos clars envers d’aquest col·lectiu, i desenvolupin regles contractuals més clares que facin atractiva la carrera científica en tots els seus estadis i alhora garanteixin uns resultats al nivell del que el nostre país necessita per no perdre el tren de la competitivitat docent, científica i tecnològica.

(Esteve Corbera i Sergio Rossi, investigadors “Ramón y Cajal” ICTA-UAB)

Vint anys després de Rio: perspectives del canvi climàtic

Vint anys després de Rio: perspectives del canvi climàtic és un esdeveniment que he co-organitzat amb el meu col·lega i amic Joan David Tàbara (ICTA-UAB), amb el suport del Grup d’Experts de Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) i del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya.

La jornada té per objectiu examinar l’evolució històrica de la ciència del canvi climàtic i les seves polítiques, i oferir reflexions contrastades pel que fa al futur de la política internacional sobre el clima després de la cimera de Durban i els probables impactes del canvi climàtic en la seguretat humana i el seu desenvolupament. Els conferenciants convidats inclouen acadèmics de reconegut prestigi internacional com ara Philippe Ciais (Universitat de Versalles), François Gemmene (Institut per al Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals) i Gerd Leipold (Global Climate Forum. Ex-director executiu de Greenpeace Internacional).

On? Institut d’Estudis Catalans, c/del Carme 47, Barcelona.

Quan? 29 de febrer de 2012 // 15-20 hores

Participació limitada a 150 persones, amb inscripció obligatòria.

Tota la informació està disponible al següent enllaç.