Docència

He impartit docència a la llicenciatura d’Estudis pel Desenvolupament, a la Universitat d’East Anglia (2003-2005) i actualment sóc professor del Màster en Política Ambiental de la Universitat de Cambridge. Des del primer semestre de 2011, faig també classes a la llicenciatura de Ciències Ambientals i als Màsters d’Estudis Ambientals i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tracto qüestions relacionades amb l’economia ecològica, l’ecologia política i la política ambiental, en particular del canvi climàtic. M’he especialitzat en l’anàlisi d’instruments econòmics per a la conservació forestal i de la biodiversitat a països en desenvolupament (e.g. el pagament per serveis ambientals), així com de mecanismes d’inversió per promoure tecnologies netes i reduccions d’emissions de diòxid de carboni (e.g. el Mecanisme de Desenvolupament Net del Protocol de Kyoto).